Σύριγγες-Βελόνες, εξοπλισμός  μικροβιολογικού εργαστηρίου