ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP) DGKC

Το κίτ προσδιορισμού αλκαλικής φωσφατάσης DGKC biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : (4×40)+(2×20)ml