ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP) DGKC

Το αντιδραστήριο προσδιορισμού αλκαλικής φωσφατάσης DGKC biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αλκαλικής φωσφατάσης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : (3×60)+(1×45)ml