ΑΜΥΛΑΣΗ (AMYL)

45.00 (+ΦΠΑ)

Το αντιδραστήριο προσδιορισμού αμυλάσης biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της αμυλάσης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 3x20ml
Μάρκα:BIOSIS

Description

Αρχή Μεθόδου

Η παρουσία του ενζύμου αμυλάση καταλύει την υδρόλυση του υποστρώματος 2-χλωρο 4-νιτροφαινυλο α-D-μαλτροτριοζίδιο (CNPG3) προς σχηματισμό της έγχρωμης ένωσης 2-χλώρο 4- νιτροφαινολη (CNP). Η αύξηση της απορρόφησης στα 405 nm είναι ανάλογη της δραστικότητας  της αμυλάσης στο δείγμα.

  • Τα αντιδραστήρια (εκτός Kρεατινίνης) προσφέρονται σε υποδοχείς Βs200-Bs200e,Bs300,Bs380.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…