ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca) Arsenazo III

Το αντιδραστήριο προσδιορισμού ασβέστιο Arsenazo III biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του ασβεστίου σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 4x40ml