ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ (Hba1c)-Διάλυμα Αιμόλυσης

Διάλυμα αιμόλυσης το οποίο σε συνδιασμό με το αντίστοιχο αντιδραστήριο μας βοηθά να επιτυγχάνουμε τον ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στο αίμα.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : (1×100)ml