ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ (Hba1c)

Αντιδραστήριο για τον ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στο αίμα.
Μέθοδος : Latex-Θολωσιμετρία.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : (1×36)+(1×12)ml