γ-GT (3×60)+(1×36)ml

Αρχή Μεθόδου

Η δραστικότητα του ενζύμου L-γ-γλουταμύλο τρανσφεράση (γ-GT) προσδιορίζεται κινητικά, σύμφωνα με την μέθοδο Szasz. Η παρουσία του ενζύμου καταλύει την μεταφορά της ομάδας L-γ-γλουταμύλο από το L-γ-γλουταμύλο 3-καρβόξυ 4-νιτρανιλίδιο (GLUPA-C) στο μόριο της γλυκιλογλυκίνης προς σχηματισμό L-γ-γλουταμύλο γλυκιλογλυκίνης. Η αύξηση της απορρόφησης στα 405 nm είναι ανάλογη της δραστικότητας  της γ-GT στο δείγμα.

Κωδικός προϊόντος: 5940 Κατηγορίες: , , , Ετικέτα: