ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg) Calmagite

Το αντιδραστήριο προσδιορισμού μαγνησίου calmagite biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του μαγνησίου σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : (2×60)+(2×60)ml