ΜΑΓΝΗΣΙΟ (Mg) Xylidyl

Το κίτ προσδιορισμού μαγνησίου xylidyl biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του μαγνησίου σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : (4×40)ml