ΟΥΡΙΑ (BUN)

36.0045.00 (+ΦΠΑ)

Το αντιδραστήριο προσδιορισμού ουρίας BUN biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της ουρίας σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

 

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • (10×25)ml
  • (10×40)ml
Μάρκα:BIOSIS

Description

Αρχή Μεθόδου

Παρουσία του ενζύμου ουρεάση η ουρία υδρολύεται προς NH3  η οποία με την βοήθεια του ενζύμου γλουταμική αφυδρογονάση (GlDH) αντιδρά με α-κετογλουταρικό προς  L-γλουταμικό οξύ με ταυτόχρονη οξείδωση του συνενζύμου NADH σε NAD+.  Η ελάττωση της απορρόφησης στα 340 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της ουρίας στο δείγμα.

Specification

Συσκευασία

10×40ml, 10x25ml

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…