ΣΑΚΧΑΡΟ (GLU) Εξοκινάσης

33.0045.00 (+ΦΠΑ)

Το κίτ προσδιορισμού σακχάρου μέθοδος εξοκινάσης biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

Μάρκα:BIOSIS

Description

Αρχή Μεθόδου

Παρουσία του ενζύμου εξοκινάση (HK) η γλυκόζη φωσφορυλιώνεται προς 6-φωσφορική γλυκόζη η οποία με την βοήθεια του ενζύμου 6-φωσφορική αφυδρογονάση της γλυκόζης (G6P-DH) οξειδώνεται με ταυτόχρονη αναγωγή του συνενζύμου NAD+ σε NADH. Η αύξηση της απορρόφησης στα 340 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο δείγμα.

Specification

Συσκευασία

10x40ml, 10x25ml

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…