ΣΑΚΧΑΡΟ (GLUC)

Το αντιδραστήριο προσδιορισμού σακχάρου μέθοδος GOD/PAP biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 10 x 40ml