ΣΑΚΧΑΡΟ (GLUC)

17.00 (+ΦΠΑ)

Το αντιδραστήριο προσδιορισμού σακχάρου μέθοδος GOD/PAP biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της γλυκόζης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 10 x 40ml
Μάρκα:BIOSIS

Description

Aρχή Μεθόδου

Παρουσία του ενζύμου γλυκόζο οξειδάση (GOD) η γλυκόζη οξειδώνεται και παράγει Η2Ο2. Η αντίδραση του Η2Ο2 με φαινολικό παράγωγο και 4-αμινοφαιναζόνη καταλύεται από το ένζυμο υπεροξειδάση (POD) και παράγει έγχρωμο προϊόν. Η αύξηση της απορρόφησης στα 510 nm είναι ανάλογη της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο δείγμα.

  • Τα αντιδραστήρια (εκτός Kρεατινίνης) προσφέρονται σε υποδοχείς Βs200-Bs200e,Bs300,Bs380.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει…