ΣΙΔΗΡΟΣ (IRON)-Ferrozine

Το αντιδραστήριο προσδιορισμού σιδήρου με φερροζίνη biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό του σιδήρου σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε φωτόμετρα ή αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
  • (4×50)+(2×20)ml
  • (8×50)+(4×20)ml