ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ (FER)

Το αντιδραστήριο προσδιορισμού φερριτίνη  biosis χρησιμοποιείται για τον in vitro ποσοτικό προσδιορισμό της φερριτίνης σε ανθρώπινο ορό ή πλάσμα σε αυτόματους βιοχημικούς αναλυτές.

  • ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : (1×40)+(1×10)ml
H συσκευασία περιέχει το απαραίτητο για τη σωστή βαθμονόμηση calibrator.